T2. Th1 30th, 2023
bong gon trong gia do

Để trồng giá đỗ an toàn và sạch, cũng như dễ dàng lấy giá đỗ ra sau khi đạt kích thước có thể ăn được, bạn nên sử dụng bông gòn công nghiệp để có thể dễ dàng tách giá đỗ ra.

bong gon trong gia do
Bông gòn trồng giá đỗ

By admin

Call Now ButtonGọi mua Bông Gòn