T2. Th1 30th, 2023
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá

Với tính năng mềm dẻo + với độ dày bông gòn lọc nước từ 5cm-10cm giúp cho lọc nước nuôi tôm, cá được sạch và an toàn, có thể dùng lọc nước trong các hồ nuôi tôm, nuôi cá, hoặc nuôi tôm cá công nghiệp đều sử dụng được.

Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá

By admin

Call Now ButtonGọi mua Bông Gòn