Bôn gòn lọc nước nuôi tôm, nuôi cá

Bôn gòn lọc nước nuôi tôm, nuôi cá, Bông Gòn Như Phương

Với tính năng mềm dẻo + với độ dày bông gòn lọc nước từ 5cm-10cm giúp cho lọc nước nuôi tôm, cá được sạch và an toàn, có thể dùng lọc nước trong các hồ nuôi tôm, nuôi cá, hoặc nuôi tôm cá công nghiệp đều sử dụng được.

Bôn gòn lọc nước nuôi tôm, nuôi cá, Bông Gòn Như Phương
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bôn gòn lọc nước nuôi tôm, nuôi cá, Bông Gòn Như Phương
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bôn gòn lọc nước nuôi tôm, nuôi cá, Bông Gòn Như Phương
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
Bôn gòn lọc nước nuôi tôm, nuôi cá, Bông Gòn Như Phương
Bông gòn công nghiệp lọc nước nuôi tôm, cá
All in one