Thẻ: Bông gòn làm tuyết giả

Bông gòn trang trí hang đá giáng sinh

Bông gòn trang trí hang đá làm lễ giáng sinh, noel. Bông gòn trang trí hang đá thường sử dụng bông gòn xơ để làm tuyết trên cao, bên dưới có thể lót bông gòn bi để lót sàn nhà cho hang đá. Thông thường nếu sử dụng hang đá nhỏ sẽ sử dụng khoảng […]

Back To Top
Call Now ButtonGọi mua Bông Gòn